Na području opštine Kostajnica danas su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva.

Portparol opštine Kostajnica Aleksandar Pašić rekao je Radiju Kostajnica da radove, koji se finansiraju iz kredita Svjetske banke za oporavak od poplava, izvodi preduzeće ''Prijedor Putevi''. 

''Ovo preduzeće je nakon obavljenih procedura od strane Jedinice za implenentaciju projekata u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske izabrano kao najpovoljniji ponuđač'' – rekao je Pašić.

 Prema njegovim riječima ugovorom je predviđena sanacija i 10 lokalnih puteva u ukupnoj dužini 8 600 metara.

 ''Vrijednost radova po ugovoru iznosi 640.000 KM, a rok za izvođenje je 90 dana'' – rekao je Pašić.