Odjeljenje za opštu upravu, opštinske uprave Kostajnica, postupajući na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenju raspisuje Javni konkurs za sastavljanje liste pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za tehnički pregled objekata.

 

Na konkurs se mogu prijaviti fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 142. stav (4) Zakona o uređenju prostora i građenju, odnosno lica odgovarajuće struke sa licencom za reviziju i izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda.

Lica su dužna da dostave:

- Prijavu sa kratkom biografijom, fotokopiju lične karte i tekući račun – fizička lica,

- Prijavu sa referent listom, potvrdu o registraciji (ovjerena fotokopija) i uvjerenje da je preduzeće aktivno – pravna lica,

- Odgovarajuću licencu za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije izdanu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građenje i ekologiju Republike Srpke u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju (ovjerena fotokopija).

Na osnovu dostavljenih prijava ovaj organ će utvrditi listu lica koja mogu vršiti tehnički pregled objekata.

Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i na službenoj internet stranici opštine Kostajnica.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte na adresu оpština Kostajnica, Svetosavska 16, 79224 Kostajnica, sa naznakom „Za Odjeljenje za opštu upravu“ ili lično predati na šalteru za prijem zahtjeva.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u opštinsku upravu na kontakt telefon: 052/663-113, lokal 33, kontakt osoba Danijela Bundalo ili na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.