Srednjoškolski centar Kostajnica raspisao je konkurs za upis učenika u prvi razred školske 2021/2022. godine.

Konkurs je raspisan za zanimanja zubno-stomatološki tehničar- 12 učenika, farmaceutski tehničar-12 učenika i tehničar multimedija-24 učenika.

Konkursom je predviđen junski i julski upisni rok.

U junskom roku prijem dokumenata za upis učenika koji imaju 60 i više bodova je od 14. juna do 15. juna, a rezultati će biti objavljeni 17. juna.

Prijem dokumenata za učenike koji imaju manje od 60 bodova je od 21. juna do 23. juna, a rezultati konkursa će biti objavljeni 25. juna.

U julskom upisnom roku prijem dokumenata je od 5. jula do 7. jula, a rezultati će biti objavljeni 9. jula.

Kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odsnosno zanimanja gdje ima slobodnih mjesta u periodu od 12. jula do 16. jula.

Mjerila i način izbora kandidata, odnosno redosljed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi i uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci.

Dokumenti potrebni za upis su:

-Prijava za upis,

-originalna svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi,

-originalna diploma, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi u inostranstvu, rješenje o priznavanju ili potvrda o podnesenom zahtjevu za priznavanje,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-Diploma “Vuk Stefanović Karadžić”,

-diploma za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za struku,

-diploma za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja i

-adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.