Načelnik opštine Kostajnica raspisao je javni poziv za finansiranje projekata udruženja građana na području opštine Kostajnica, u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama na području opštine Kostajnica, iz sredstava budžeta opštine za 2021. godinu.   

 

Sredstva se dodjeljuju udruženjima i fondacijama registrovanim u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, čije je sjedište na teritoriji opštine Kostajnica, a koja su registrovana najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja konkursa i čiji projekti se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Kostajnica.

Sredstva planirana budžetom opštine Kostajnica u ukupnom iznosu od 30.000 KM, raspodjeljuju se udruženjima i fondacijama, čiji projekti pomažu rješavanju problema u lokalnoj zajednici.

Udruženje i fondacija podnosi prijavu na javni oglas na propisanom obrascu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

- Rješenje o registraciji u Republici Srpskoj odnosno Bosni i Hercegovini, (upis u sudski registar)

- Kratak opis udruženja ili fondacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima,

- Projekat kojim udruženje ili fondacija konkuriše za dodjelu sredstava,

- Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodni period ovjeren od nadležne institucije,(APIF)

- Uvjerenje Poreske uprave (JIB) i

- Broj žiro računa udruženja ili fondacije

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli opštine Kostajnica, Radiju Kostajnica i zvaničnoj internet stranici opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com.

Konkurs za raspodjelu sredstava traje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 15.06.2021. godine.