Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Kostajnici na kraju mjeseca decembra 2016. godine nalazilo se 1 005 lica što je za 4 lica manje nego na kraju novembra.

U odnosu na kraj 2015. godine broj nezaposlenih je manji za  ukupno 45 lica.

Radi zaposlenja sa evidencije Biroa brisano je 14, po drugom osnovu 11 lica, dok je istovremeno na Biro prijavljeno 19 lica.

Zaposlenje je u proteklom mjesecu aktivno tražilo 337 lica, dok je 668 bilo prijavljeno radi ostvarivanja drugih prava.

Najveći broj prijavljenih na Birou su nekvalifikovani radnici - 356, slijede kvalifikovani radnici - 311 i nezaposleni sa srednjom stručnom spremom - 255.

Na Birou se nalazi i 16 lica sa višom stručnom spremom i 45 sa visokom stručnom spremom.