Štab za vanredne situacije opštine Kostajnica donio je danas, na osnovu Zaključka Republičkog štaba, Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području opštine Kostajnica.

 

Zaključak prenosimo u cjelosti:

1.U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID 19 bolesti na teritoriji Opštine Kostajnica i zaštite i spasavanja stanovništva od 19.04. do 26.04.2021. godine zabranjuju se:

1)  sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,

2) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode)

3) organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće na otvorenom i zatvorenom prostoru,

4) aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisutvo više lice u istom prostoru, pozorišta i bioskopi

2.U periodu od 19.04. do 26.04.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06.00 do 22.00 časa:

1) svim vrstama ugostiteljskih objektata za ishranu i piće uključjući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpe stanice i dr.)  2) privređivačima igar na sreću

3.Od 19.04.2021. godine nastaviće se redovan vaspitno – obrazovni rad srednjoškolskog centra u Kostajnici

4.Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava Inistituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenim prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

5.Od obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

3) lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

6.Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštite maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštite maske na otvorenom prostoru.

7.Obavezuje se tržnice, trgovački centri kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemiloških mjera u zajedničkim prostorima objekata (glavni ulaz, prolaz, hodnici) u skladu sa tačkom 7. ovog zaključka sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavinsoti od površine ukupnog prostora objekta.

8.Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju

5) da obezbijede jedno ili više lica koja će upozoravati posjetioce i korisnike usluga da se moraju pridržavati preporučenih epidemiloških mjera (kovid redar/redari) a u suprotnom uskratiti im uslugu.

9.Od 19.04. do 26.04.2021. godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima u periodu od 22.00 do 06.00 časova.

10.Od 19.04.do 26.04.2021. godine u periodu od 22.00 do 06.00 časova dragostori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

11.Od 19.04. do 26.04.2021. godine dozvoljavaju se organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sprotskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica kao i profesionalne takmičarske aktivnosti sprotskih organizacija i sportista ali bez prisustva publike, roditelja ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.

12.Od 19.04. do 19.04.2021. godine u autobusima koji kojima se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje dok se u autobusima u kojima se obavlja prevoz lica u gradskom i prigradskom drumskom saobraćaju popunjenost mjesta ne može biti veća od 50% kapaciteta autobusa.

13.Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da ulove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprječavanje pojave i širenja COVID 19 bolesti na radnom mjestu.

14.Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1) Organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i

2) Na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

15.Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

16.Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima kako slijedi:

1) na ulazu u sve službene prostorije ograničiti broj osoba  koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

17.Pravni subjekti, republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja kao i vaspitno-obrazovne ustanove trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće 

18. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi nadležna inspekcija, Komunalna policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

19.Nepoštovanje mjera iz ovog Zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15, 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17, 42/20, 98/20)

20.Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određana kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:24/20) se primjenjuje uz ovaj zaključak.

21.Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojave bolesti izazvane novim virusom korona na području opštine Kostajnica broj:02-85-61/21 od 10.04.2020. godine.

22.Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Kostajnica.