Sportsko ribolovno udruženje “Mrena”, uz finansijsku pomoć opštine Kostajnica i fondacije “KK”, realizovalo je juče desetu akciju poribljavanja.

Predsjednik udruženja Milanko Palija rekao je Radiju Kostajnica da je akcija realizovana u skladu sa planom rada za 2021. godinu.

Prema njegovim riječima, u rijeku Unu na lokaciji ‘Čamci’ pušten je 71 kilogram krupne ribe šarana.

“Imajući u vidu da šarana ima u manjim količinama u rijeci Uni, koja je idealno stanište za ovu vrstu ribe, udruženje se i ove godine opredijelilo da Unu poribljava sa krupnim šaranom kako bi se što brže izmrijestio i kako bi se rijeka obogatila ribljim fondom”, rekao je Palija.

Akcija poribljavanja izvršena je uz prisustvo poljoprivrednog inspektora opštine Kostajnica, ribolovnog čuvara, predsjednika udruženja i predsjednika ribolovne skupštine, sekreta skupštine, te članova upravnog odbora udruženja i ribolovaca.