Štab za vanredne situacije opštine Kostajnica donio je danas, na osnovu Zaključka Republičkog štaba, Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području opštine Kostajnica.

 

Zaključak prenosimo u cijelosti:

1.U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID 19 bolesti na teritoriji opštine Kostajnica i zaštite i spasavanja stanovništva od 05.04. do 12.04.2021. godine zabranjuju se:

1)  sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,

2) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode)

3) rad fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i slični objekti) i kulturno umjetničkim društvima

4) organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće

5) rad privređivačima igara na sreću, osim privređivačima internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole,

6) aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisutvo više lice u istom prostoru

2.U periodu od 05.04. do 08.04.2021. godine ograničava se rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključjući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpe stanice i dr.) na način da se u periodu od 06.00 do 22.00 časa dozvoljava vršenje usluga hrane i pića, šalterska prodaja hrane i pića te posluživanje hrane i pića u vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta, odnosno prostoru za usluživanje na otvorenom (ljetna bašta, terasa, vrt) uz uslov da je prostor otvoren sa najmanje tri strane, bez obzira da li je pomenuti prostor natkriven, uz stogo poštovanje uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“

3.U periodu od 05.04.2021 do 08.04.2021. godine ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj, usluge smještaja mogu pružati bez vremenskog ograničenja a usluge ishrane i pića samo gostima kojima pružaju usluge smještaja u periodu od 06.00 do 22.00 časa, dok gostima koji nisu korisnici usluge smještaja mogu pružati ostale usluge u skladu sa tačkom 2. ovog zaključka.

4.Od 08.04.2021. godine, dozvoljava se rad ugostiteljskim objektima (na otvorenom i u zatvorenom prostoru) za smještaj, ishranu i piće, uz strogo poštovanje uputstava koje je propisao JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

5.Subjekti koji vrše proizvodnju i prodaju hljeba i svježih peciva, pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna, kolača i sježe tjestenine mogu obavljati djelatnost isključivo prodajom svojih proizvoda bez mogućnosti konzumiranja unutar prodajnog objekta uz strogo pridržavanje uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

6.a) U periodu od 05.04.2021. godine obustavlja se vaspitno-obrazovni rad u prostorijama osnovnih škola za učenike od šestog do devetog razreda kao i za učenike srednjih škola uz organizovanje nastave na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

b) od 06.04.2021. godine nastaviće se odvijanje vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih škola za učenike od prvog do petog razreda osnovnih škola u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj:04/1-012-2-2184/20 od 17.08.2020. godine i Planom organizovanja rada osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u školskoj 2020/2021. god. za vrijeme trajanja pandemije virusa korona (SARS-CoV-2) od 24.08.2020. godine.

7.U periodu od 05.04 do 12.04.2021. godine škole stranih jezika i udruženja građana koji pružaju neformalne obuke za djecu i učenike, kao i auto škole dužne su da nastavu i aktivnosti koje zahtjevaju rad sa više ljudi u grupi (predavanja, obuke prve pomoći i sl.) organizuju na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

8.Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava Inistituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenim prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

9.Izuzetno od tačke 7., obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

3) lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

10.Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštite maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštite maske na otvorenom prostoru.

11.Obavezuju se tržnice, trgovački centri kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemiloških mjera u zajedničkim prostorima objekata (glavni ulaz, prolaz, hodnici) u skladu sa tačkom 7. ovog zaključka sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavinsoti od površine ukupnog prostora objekta.

12.Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da: 

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju

5) da obezbijede jedno ili više lica koja će upozoravati posjetioce i korisnike usluga da se moraju pridržavati preporučenih epidemiloških mjera (kovid redar/redari) a u suprotnom uskratiti im uslugu.

13.Od 05.04. do 12.04.2021. godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima u periodu od 22.00 do 06.00 časova.

14.Od 05.04.do 12.04.2021. godine u periodu od 22.00 do 06.00 časova dragostori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

15.Od 05.04. do 12.04.2021. godine zabranjuju se organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sprotskih organizacija i sportista svih uzrastva osim profesionalnih sportskih aktivnosti uključujući i trenažni proces istih ali bez prisustva publike, roditelja ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.

16.Od 05.04. do 12.04.2021. godine u autobusima koji kojima se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje.

17.Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da ulove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprječavanje pojave i širenja COVID 19 bolesti na radnom mjestu.

18.Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1) Organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i 

2) Na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

19.Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

20.Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima kako slijedi:

1) na ulazu u sve službene prostorije ograničiti broj osoba  koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

21.Pravni subjekti, republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja kao i vaspitno-obrazovne ustanove trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

22.Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi naležna inspekcija, Komunalna policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

23.Nepoštovanje mjera iz ovog Zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15, 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17, 42/20, 98/20)

24.Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određana kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:24/20) se primjenjuje uz ovaj zaključak.

25.Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojave bolesti izazvane novim virusom korona na području opštine Kostajnica broj:02-85-52/21 od 27.03.2020. godine.

26.Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Kostajnica.