Komisija za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine opštine Kostajnica raspisala je javni poziv za izbor i imenovanje spoljnih članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Kostajnica.

Raspisuje se javni poziv za izbor i imenovanje spoljnih članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Kostajnica, kako slijedi:

 

  1. Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise – dva člana iz reda građana koji posjeduju stručno znanje iz oblasti prava;

 

  1. Etički odbor - dva člana i dva zamjenika članova iz reda uglednih i afirmisanih građana u javnom životu, odnosno predstavnika civilnog društva;

 

  1. Komisija za budžet i finansije – dva člana iz reda stručnih lica za budžet i finansije;

 

  1. Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima – dva člana iz reda stručnih lica iz određenih oblasti za saradnju sa opštinama i gradovima;

 

  1. Komisija za boračka pitanja – dva člana iz opštinskih organizacija boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih;

 

  1. Komisija za kulturu, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa – dva člana iz reda stručnih lica iz oblasti prosvjete i kulture;

 

  1. Komisija za sport i pitanja mladih – dva člana iz reda Omladinskog savjeta opštine Kostajnica;

 

  1. Komisije za poslove iz stambene oblasti – dva člana iz reda stručnjaka iz oblasti stambenih djelatnosti.