Štab za vanredne situacije opštine Kostajnica saopštio je raspored rada timova za kategorizaciju objekata za sutra:

Svetosavska ulica, od kućnog broja 3

Svetosavska ulica, od raskršća sa ulicama Branka Ćopića i Vase Pelagića

Ulice Đoke Mazalića i Kozarska

Selo Petrinja, od kućnog broja 1

Tavija, od kućnog broja 1 (od mostića)

Štab za vanredne situacije pozvao je građane da nastoje biti kod kuće, u skladu sa najavljenim rasporedom.

Ukoliko ne mogu biti kod kuće ili ne borave stalno na području opštine, građani mogu dati ključeve komšijama, prijateljima ili rođacima kako bi komisije mogle pregledati svaki objekat.

Raspored obilaska će biti najavljivan dan ranije putem medija.

Stručni timovi će, nakon pregleda, označiti objekat crvenom oznakom koja se sastoji od tri cifre: prva cifra označava broj tima, druga broj objekta, a treća stepen oštećenja.