Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Kostajnici na kraju mjeseca oktobra 2016. godine nalazilo  se 1 016 lica što je za 20 lica manje nego na kraju septembra ove godine.

Radi zaposlenja sa evidencije Biroa brisano je 29, po drugom osnovu devet lica, dok je istovremeno na Biro prijavljena 18  lica.

Zaposlenje je u proteklom mjesecu aktivno tražilo 378 lica, dok je 638 lica bilo prijavljeno radi ostvarivanja drugih prava.

Najveći broj prijavljenih na Birou su nekvalifikovani radnici - 360, slijede kvalifikovani radnici - 312 i nezaposleni sa srednjom stručnom spremom - 262.

Na Birou se nalazi i 16  lica sa višom stručnom spremom i 44  sa visokom stručnom spremom.