Народна библиотека "Невенка Станисављевић" обавјештава грађане општине Костајница који имају одбрањене мастер и магистарске радове и/или докторске дисертације из било које области да по један примјерак доставе за фонд Завичајне збирке, без обзира на годину одбране рада или дисертације и високошколску установу.

 

Радови/дисетрације се могу доставити сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова у библиотеку, на адресу улица Трг краља Петра I ослободиоца 7.