Služba za odnose sa javnošću opštine Kostajnica bavještava porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide od prve do desete kategorije da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske produžilo rok za podnošenje zahtjeva radi upućivanja u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove za 2020. godinu.

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15.07.2020.godine.

Pisani zahtjev se predaje u šalter sali opštine Kostajnica.

Više informacija građani mogu saznati iz Javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj tabli opštine i na sajtu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.