Komisija za izradu nacrta budžeta Skupštine opštine Kostajnica donijela je Odluku u kojoj se navodi da nije uspjela izraditi nacrt budžeta opštine Kostajnica za 2020. godinu.

Informacija o radu komisije, u koju Radio Kostajnica ima uvid, sadrži odluku u kojoj se navodi da je razlog, zbog koga nije izrađen nacrt budžeta, opstrukcija načelnika opštine i odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti koji, kako se navodi u odluci, nisu htjeli logistički pomoći komisiji.

Komisija u odluci navodi i da ne snosi odgovornost zato što nije izrađen nacrt budžeta, jer je ozbiljno i studiozno pristupila zadatku koji je dobila od Skupštine opštine, te o tome obaviještava Skupštinu opštine, načelnika opštine, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, sve budžetske korisnike i lokalne medije.

U informaciji stoji i da je problem kod izrade nacrta budžeta bio nedostatak podataka o obavezama opštine prema dobavljačima, kreditima, sudskim sporovima i Poreskoj upravi RS na ime poreza i doprinosa na plate zaposlenih radnika.

Komisija je pozvala predsjednika Skupštine opštine da hitno sazove sjednicu na kojoj će biti prezentovana ova odluka i zauzeti stavovi o daljim koracima.

U informaciji o radu, stoji i da je komisija utvrdila budžetski okvir u visini od 2.700.000 KM sa uštedama na rashodovnoj strani budžeta u iznosu od 327.000 KM, pri čemu bi bio ostvaren suficit od 36.000 KM.