Primopredaja kuća za tri romske porodice na području opštine Kostajnica biće izvršena sutra, saopštila je opštinska služba za odnose sa javnošću.

 

U saopštenju se navodi da je projektom izgradnje romskih kuća, čija je vrijednost 184.000 KM, dat značajan doprinos poboljšanju životnih uslova Roma te stvoreni preduslovi za integraciju ove nacionalne manjine u društveni i socijalni život opštine.

Korisnici novoizgrađenih objekata su domicilne romske porodice odabrane na osnovu pristiglih aplikacija na objavljeni javni poziv, a po uputstvu o načinu i postupku odabira korisnika propisanog od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Projekat je, od 2015. godine do završetka, realizovan partnerskim odnosom opštine Kostajnica, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Caritasa Švajcarske.

Primopredaji će prisustvovati načelnik opštine Drago Bundalo, zamjenik Ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Predrag Jović i zamjenik Regionalnog direktora Caritasa u Sarajevu Zlatan Savić, zaključuje se na kraju saopštenja.