Načelnik opštine Kostajnica raspisao je danas Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemljotresom od  29.12.2020. godine.

Prijava na javni poziv se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici opštine Kostajnica i u šalter sali opštinske uprave.

Pisane prijave sa potrebnim dokazima moraju biti zaprimljene na protokol u opštinskoj šalter sali, ulica Svetosavska br. 16, najkasnije 01.08.2022. godine do 15:00 časova.

Prijava se dostavlja u koverti sa naznakom:

„Prijava za ostavrivanje prava na finansijsku pomoć za učešće u sanaciji štete usljed zemljotresa“ (sa obaveznom naznakom imena/naziva i adrese podnosioca prijave).

Uslovi koje korisnici treba da ispunjavaju navedeni su u Javnom pozivu koji je objavljen u Službenom glasniku opštine Kostajnica, broj 14/22, a koji možete pogledati ovdje: https://www.opstina-kostajnica.com/index.php/slubeni-glasnici-2009-godine/2067-2022-godina