Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske doznačio je Komunalnom preduzeću “Komunalno” 4.800 KM za nabavku 150 kanti za smeće koje će biti raspoređene u selu Petrinja.

Direktor Komunalnog preduzeća Vladimir Ćopić rekao je Radiju Kostajnica da je većina kanti već podijeljena krajnjim korisnicima.

“Mi smo aplicirali za sredstva u okviru zaštite životne sredine i uklanjanja kontejnera koji su narušavali izgled okoline i Parka prirode Una”, naveo je Ćopić.

Prema njegovim riječima, nabavku kanti sa 4.800 KM finasiraju Fond za zaštitu životne sredine i Komunalno preduzeće sa 1.200 KM.

Ćopić se zahvalio Fondu zaštite životne sredine na podršci i najavio nastavak saradnje, ističući da je u planu i nabavka dodatnih kanti za smeće za sela Mrakodol i Grdanovac.

“Dio kanti za ova sela smo već nabavili, ali potrebno je još, kako bismo i iz ovih sela povukli kontejnere, a nadamo se da ćemo to realizovati kroz saradnju sa fondom”, kazao je Ćopić.

Odvoz smeća u Petrinji za oko osamdeset domaćinstava vrši se od oktobra prošle godine, dok se od decembra smeće vozi iz Mrakodola i Grdanovca.