Služba za odnose sa javnošću opštine Kostajnica saopštila je danas da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pozvalo fizička i pravna lica da, ukoliko već nisu, blagovremeno izvrše uklanjanje ambrozije sa svojih parcela, da ne čekaju dolazak inspektora i da se ne izlažu riziku od kažnjavanja.

 

U saopštenju se dodaju da će se kontrole intenzivirati u saradnji sa gradskom/opštinskom poljoprivrednom inspekcijom, a u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Odlukom Vlade Republike Srpske o mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije.

“Za neprovođenje mjere za suzbijanje i uništavanje ambrozije propisane su kazne, koje iznose za pravno lice od 1.000 KM do 2.000 KM, za preduzetnika od 500 KM do 1.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 500 KM do 1.000 KM i za fizičko od 200 KM do 500 KM”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da su suzbijanje i uništavanje ambrozije obavezni sprovoditi vlasnici i korisnici površina poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtovi i bašte, njive, voćnjaci, vinogradi, livade i drugo), šume, lovišta; vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta, izgrađenog i neizgrađenog; subjekti koji upravljaju vodotokovima i kanalima, i površinama uz vodotoke i kanale; subjekti koji održavaju površine uz javne puteve i željezničke pruge; subjekti koji upravljaju parkovima, nacionalnim parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama; vlasnici i korisnici zapuštenih površina, pored puteva, staza, kao i utrina, parloga, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama, i drugo.

Suzbijanje i uništavanje ambrozije, kako stoji u saopštenju, može se vršiti primjenom sljedećih mjera: agrotehničkih mjera - obrada zemljišta (oranje, zaoravanje strnjišta, tanjiranje), njega usjeva (okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje) i drugo; mehaničkih mjera - čupanje, košenje, spaljivanje biljaka i dr.; hemijskih mjera - upotreba neselektivnih (totalnih) herbicida sa kontaktnim i translokacionim djelovanjem na nepoljoprivrednim površinama, upotreba selektivnih herbicida koji imaju dozvolu za primjenu za suzbijanje ambrozije i drugih korova u usjevima i zasadima raznih poljoprivrednih biljaka.

 

Pored šteta koje ambrozija nanosi kao korov u poljoprivrednoj proizvodnji, polen ambrozije je jedan od najjačih poznatih alergena.