Predsjednik Skupštine Miloš Šteković zakazao je drugu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica za srijedu 10. mart. ove godine, rekao je Radiju Kostajnica portparol opštine Aleksandar Pašić.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Skraćeni zapisnik sa prve sjednice (Konstitutivne) Skupštine opštine Kostajnica;

2. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2021. godinu;

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste stručnjaka za članove konkursnih komisija u postupku popune upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Kostajnica;

4. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja o provođenju postupka za izbor i imenovanja stalnih radnih tijela Skupštine opštine Kostajnica;

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju:

- Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise,

- Etičkog odbora,

- Komisije za budžet i finansije,

- Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima,

- Komisije za boračka pitanja,

- Komisije za kulturu, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa,

- Komisije za sport i pitanja mladih,

- Komisije za poslove iz stambene oblasti,

6. Prijedlog Odluke o delegiranju odbornika Skupštine opštine Kostajnica koji će u svojstvu službenog lica prisustvovati zaključenju braka;

7. Ostala pitanja;

8. Odbornička pitanja;

Sjednica će biti održana u skupštinskoj sali sa početkom u 10.00 časova.