Služba za odnose s javnošću obavještava građane da je načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović raspisao Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta putem prikupljanja pisanih ponuda, odnosno licitacija.

U obavještenje stoji da su predmet javnog oglasa sljedeće čestice:

- Katastarska čestica 533/5, površine 22.114 m2

- Katastarska čestica 530/5, površine 13.688 m2

“Predmetne lokacije se daju u zakup na period od jedne godine, a početna cijena zakupa po dunumu površine iznosi 15,00 KM/dunum”, dodaje se u obavještenju.

U obavještenju stoji da pravo prijave imaju fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, te da prednost imaju lica sa prebivalištem ili sjedištem u opštini Kostajnica.

“Prijave se podnose u prijemnoj kancelariji opštine Kostajnica sa naznakom „Prijava na oglas za zakup poljoprivrednog zemljišta", a sva zainteresovana lica detaljnije informacije mogu dobiti u šalter sali opštine Kostajnica, odnosno na telefon 052-663-113 ili 052-663-139, lokal 22”, navodi se u obavještenju.

Javni oglas biće otvoren 8 dana od dana objave na oglasnoj tabli opštine Kostajnica, a otvaranje prijava će se održati 11. marta ove godine sa početkom u 09.00 časova u prostorijama opštine Kostajnica.