Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske počelo je sa isplatama posebnog vida novčane podrške korisnicima prava na ličnu invalidninu i korisnicima prava na pomoć i njegu u kući u Republici Srpskoj, za šta je obezbijeđeno ukupno 1.264.000 KM, saopšteno je danas iz službe za odnose s javnošću opštine Kostajnica.

„Isplate, koje se realizuju u skladu sa nedavno usvojenom uredbom o korisnicima, uslovima i postupcima dodjele novčanih sredstava, robe i usluga u okviru “Hitnog projekta za kovid 19 za BiH” u Republici Srpskoj, počele su za ukupno 6.188 korisnika prava na ličnu invalidninu, kojima će biti isplaćeno po 200 KM“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je u skladu sa tom uredbom, za korisnike prava na ličnu invalidninu planirana još jedna isplata u iznosu od 200 KM, koja će biti realizovano u narednom periodu.

„Isplate su, istovremeno, počele i za 132 korisnika prava na pomoć i njegu u kući, kojima će biti isplaćeno po 200 KM jednokratno, za šta je ukupno obezbijeđeno 26.400 KM“, ističe se u saopštenju.

U ovom saopštenju navodi se i da su navedene isplate rezultat nastojanja Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske da, u saradnji sa Svjetskom bankom, pruže dodatnu podrška sistemu socijalne, porodične i dječije zaštite, a s ciljem adekvatnog odgovora na posljedice pandemije virusa korona i zaštite porodica i pojedinaca.

„Sa ovim ciljem, te u skladu sa uredbom o korisnicima, uslovima i postupcima dodjele novčanih sredstava, roba i usluga u okviru “Hitnog projekta za kovid 19 za BiH” u Republici Srpskoj, u narednom periodu će, uz korisnike prava na ličnu invalidninu i prava na pomoć i njegu u kući, novčanim iznosima biti podržani i korisnici prava na novčanu pomoć, te korisnici prava na jednokratnu novčanu pomoć koji su se zahtjevima obraćali centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj, u periodu od početka pandemije do novembra 2020. godine“, navodi se u saopštenju.

Ovom uredbom predviđeno je da svaki korisnik prava na novčanu pomoć, tokom šest mjeseci, uz redovan iznos prava, dobije dodatni iznos ekvivalentan iznosu koji već prima za navedeno pravo, dok je za korisnike prava na jednokratnu novčanu pomoć predviđena jednokratna isplata u iznosu od 250 KM po korisniku prava.

„Isplate po ovim pravima biće izvršene u narednom periodu, a o tačnom početku isplata javnost će biti informisana“, zaključuje se u saopštenju.