Forum za bezbjednost građana opštine Kostajnica je na današnjoj redovnoj sjednici za predsjednika foruma izabrao Jelenu Jaćimović Janjetović, dok je za potpredsjednika izabrana Jasna Borojević.

Novoizabrani predsjednik Foruma Jelena Jaćimović Janjetović rekla je Radiju Kostajnica da je stanje kriminaliteta, javnog reda i mira u 2020. godini bilo na zadovoljavajućem nivou.

„Evidentirano je smanjenje krivičnih djela i povećanje narušavanja javnog reda i mira, uglavnom nepoštovanja epidemioloških mjera. Smanjen je i broj saobraćajnih nezgoda, ali je nažalost jedno lice poginulo“, navela je Jaćimović Janjetović.

Ona je dodala da je primjetan pomak u vezi sa sprečavanjem privrednog kriminala, a bolji su i rezultati u oblasti sprečavanja korišćenja i prodaje opojnih droga.

„Razgovarali smo danas i o ilegalnim migracijama i zaključili da je stanje proteklih mjeseci bilo zadovoljavajuće i bez većih problema, ali se sa proljepšanjem vremena očekuju veći problemi. U ovom bezbjednosnom segmentu postupaće se po uzoru na susjedne opštine, u skladu sa mogućnostima naše lokalne zajednice“, istakla je Jaćimović Janjetović.

Ona je dodala da će se, u ime Foruma, obratiti opštinskoj upravi sa zahtjevom za rješenje problema pasa lutalica i nedostatka parkinga kod stambene zgrade u blizini Doma zdravlja.

„Jedan od zaključaka je i da se ostvari kontakt sa predstavnicima Republičke uprave Civilne zaštite i, u koordinaciji s njima, organizuju aktivnosti sa ciljem upoznavanja građana i radnih kolektiva o postupanju u slučaju zemljotresa, poplave, požara i slično“, rekla je Jaćimović Janjetović.

Ona je pozvala građane da budu pažljivi prilikom proljećnih radova i paljenja korova.