Kategorizacija objekata u opštini Kostajnica je završena, rekao je Radiju Kostajnica portparol opštine Aleksandar Pašić.

Prema njegovim riječima, pregledano je 2.857 stambenih, pomoćnih, poslovnih i ostalih objekata, a odgovarajućim stepenom oštećenja kategorisano je više od 900.

„Na osnovu izvršene kategorizacije, sada slijedi globalna procjena štete koja će se raditi prema utvrđenoj metodologiji, a izvještaj o procjeni biće dostavljen Skupštini opštine Kostajnica i Vladi Republike Srpske“, naveo je Pašić.

Prema ranijim informacijama, ovaj izvještaj bi trebalo da bude završen do polovine marta.

Kategorizacija objekata, nakon snažnog zemljotresa krajem prošle godine, koji je pogodio i Kostajnicu, osmišljena je tako da se pregleda svaki objekat na području opštine.  

Kategorizaciju je izvršilo pet timova na čelu sa inženjerima Republičke direkcije za obnovu i izgradnju koji su u skladu sa utvrđenom metodologijom procijenili stepen oštećenja na objektima.

Prema ovoj metodologiji, manje oštećeni objekti su kategorisani oznakama prvog i drugog stepena, dok su više oštećeni označeni kategorijama od trećeg do petog stepena i za ove objekte će se morati raditi projekti sanacije, odnosno rekonstrukcije.

Objekti koji su kategorisani šestim stepenom su urušeni ili toliko oštećeni u zemljotresu da njihova sanacija nije moguća.