Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Kostajnica obavještavaju poljoprivrednike sa područja opštine da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2021. godinu.

„Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje treba da ispunjavaju fizička i pravna lica radi ostvarivanja prava na novčane podsticaje, vrsta i način isplate novčanih podsticaja, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja, rokovi i potrebna dokumentacija i obrasci“, navodi se u obavještenju.

U obavještenju se dodaje da su poljoprivrednici koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva obavezni izvršiti redovno godišnje ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava o vrsti i brojnom stanju stoke, kao i o načinu korištenja zemljišnog posjeda, odnosno o vrstama usjeva i zasada na zemljišnim parcelama u tekućoj godini.

„Ažuriranje podataka obavezno je za sva registrovana gazdinstva i to svake godine u periodu od 01. januara do 15. maja. Obrasce za ažuriranje podataka poljoprivrednici su dužni predati svake godine, čak i ako nema nikakvih promjena u odnosu na prethodnu godinu“, ističe se u obavještenju.

Potrebne informacije i uputstva o načinu i uslovima ostvarivanja prava na novčane podsticaje, postupku registracije poljoprivrednog gazdinstva, ažuriranja podataka, te propisane obrasce, poljoprivrednici mogu dobiti u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštinske uprave Kostajnica.