Opštinska služba za odnose sa javnošću saopštila je danas da je pokrenut postupak izrade programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2021. godinu.

„Program rada čine pitanja iz djelokruga Skupštine koji sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz Ustava, Zakona, Statuta opštine, utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da u pripremama za izradu programa rada Skupštine predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine pribavljaju prijedloge i mišljenja od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika opštine, odjeljenja i službi opštinske uprave, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana o pitanjima koja treba unijeti u program rada Skupštine, te da se na osnovu primljenih prijedloga, mišljenja i sugestija, Kolegijum priprema i utvrđuje prijedlog programa rada koji se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

„S obzirom na navedeno, potrebno je da zainteresovani građani, najkasnije do 26. februara ove godine, dostave svoje prijedloge tema koje bi trebalo unijeti u program rada Skupštine opštine Kostajnica za 2021. godinu“, zaključuje se u saopštenju.