Zbirni izvještaj o procijenjenim štetama koji će raditi Republička direkcija za obnovu i izgradnju trebalo bi da bude završen do 12. marta, rekao je Radiju Kostajnica portparol opštine Aleksandar Pašić.

Pašić je rekao da će se izvještaj o šteti raditi na osnovu izvršene kategorizacije objekata.

Prema njegovim riječima, danas će na terenu biti dva tima, od kojih će jedan raditi na kategorizaciji objekata u Pobrđanima, a drugi će obilaziti objekte koji nisu kategorisani, jer vlasnici tokom kategorizacije nisu zatečeni na kućnoj adresi.

Pašić je još jednom pozvao građane čiji objekti nisu kategorisani, a na kojima su istaknuta obavještenja, da se do 26. februara jave na brojeve telefona koji su navedeni na obavještenjima, kako bi i ovi objekti bili kategorisani.

„Tokom vikenda smo zaprimili jedan zahtjev za alternativni smještaj i ovo lice biće smješteno u kontejner u Taviji. Imamo i prijavljen jedan objekat koji ugrožava bezbjednost okolnih objekata, te 14 oštećenih dimnjaka koji bi trebalo da budu uklonjeni ove sedmice“, naveo je Pašić.