Najvišom, šestom kategorijom oštećenja u Kostajnici je označeno 12 objekata, rekao je Radiju Kostajnica portparol opštine Aleksandar Pašić.

„Objekti označeni ovim stepenom su urušeni ili toliko oštećeni u zemljotresu da je njihova sanacija nemoguća“, objasnio je Pašić.

Prema njegovim riječima, ukupno 206 objekata je dobilo kategorije od trećeg do petog stepena i za ove objekte će se morati raditi projekti sanacije, odnosno rekonstrukcije.

Među njima je 115 objekata treće kategorije, 59 četvrte i 32 objekta pete kategorije.

Pašić je dodao da je 200 objekata kategorisano drugim stepenom oštećenja, dok je prvim stepenom kategorisano 475 objekata.

Kako je naveo, timovi za kategorizaciju do sada su pregledali ukupno 2.669 objekata.