Fond Penzijsko invalidskog osiguranja Republike Srpske (PIO RS) poziva sve korisnike sa prebivalištem van Republike Srpske da do kraja ove godine dostave potvrdu o životu, kako bi penzije mogle i dalje nesmetano da se isplaćuju.

 

Fond PIO ima 47.276 korisnika sa prebivalištem van Republike koji su obavezni da na kraju kalendarske godine Fondu dostave potvrdu o životu.

Potvrda se dostavlja najkasnije do 31. decembra u nadležnu filijalu Fonda PIO, koja je donijela rješenje o ostvarivanju prava i isplaćuje penzije, saopšteno je iz Fonda. Korisniku penzije koji blagovremeno ne dostavi potvrdu o životu za 2017. godinu, isplata penzije se obustavlja.

Fond je na čeku za isplatu penzije za oktobar i novembar, za korisnike sa prebivalištem van Republike, uputio i pisanu poruku o potrebi blagovremene dostave potvrde o životu. Ista poruka biće upućena i na penzijskom čeku za decembar. Za nove korisnike van Republike potvrda o životu obezbjeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rješavanja o pravu. Potvrda o životu je ispravna ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, suda, opštinskog organa, notara ili kod diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Obrazac potvrde o životu može se preuzeti i na internet stranici Fonda PIO.