Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo rekao je danas Radiju Kostajnica da se obratio urgencijom Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske kako bi ovo ministarstvo pokrenulo aktivnosti oko deblokade budžeta opštine.

„Kako budžet nije usvojen na vrijeme, opština je bila na privremenom finansiranju do kraja marta, a zatim do kraja juna ove godine. Međutim, privremeno finansiranje zakonski više nije moguće, pa od 1. jula sredstva pristižu u budžet opštine, ali nemamo pravo raspolaganja sredstvima“, naveo je Bundalo.

On je rekao da je u urgenciji ministarstvu naveo da je skupštinska većina opstruisala postupak usvajanja budžeta.

„Skupštinska većina sa dominantnim uticajem PDP-a i SDA blizu devet mjeseci je svjesno opstruisala postupak usvajanja budžeta opštine. Nakon formalnog pokušaja da oni predlože i usvoje budžet, u posljednjem trenutku su obavijestili da njihova radna grupa i skupštinska većina odustaju, tako da su ostvarili svoju namjeru da uopšte ne usvoje budžet u 2020. godini. Na ovaj postupak su se odlučili vjerovatno iz ličnih interesa, ali na veliku štetu građana i opštine, posebno socijalnih kategorija“, rekao je Bundalo.

On je dodao da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS obavijestilo predsjednika skupštine o potrebi usvajanja budžeta, kako bi se spriječila blokada rada opštinskih organa, a time i ugrožavanje osnovnih prava građana opštine Kostajnica, ali da je ovo obavještenje ignorisano, “iako skupštini niko nije postavljao nikakve uslove, osim da se ispoštuje zakon“.

Bundalo je rekao da se zbog toga urgencijom obratio resornom ministarstvu, kako bi ono u skladu sa svojim nadležnostima, a putem Pravobranilaštva u Prijedoru, pokrenulo aktivnosti sa ciljem deblokade budžeta.

„Razlog više za obraćanje ministarstvu je i epidemiološka situacija u Kostajnici koja se još uvijek ne smiruje. Zbog nemogućnosti korištenja sredstava postoji opravdan strah da, i pored svih uloženih aktivnosti i napora, nećemo biti u mogućnosti adekvatno reagovati na pogoršanu epidemiološku situaciju“, istakao je Bundalo.