Komandant Štaba za vanredne situacije opštine Kostajnica Drago Bundalo donio je danas zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom (COVID – 19) na teritoriji opštine Kostajnica kojim se reguliše rad trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata na teritoriji opštine Kostajnica.

1. Zabranjuje/u se do 25. 05. 2020. godine:

- sva javna okupljanja,

- takmičarske aktivnosti sportskih organizacija koje obuhvataju trenažni proces,

2. Zabranjuje/u se do 18.05.2020. godine

- rad dječiijim igraonicama,

- aktivnosti sportskih ogranizacija i sportista koje obuhvataju trenažni proces.

3. Ograničava se rad do 25.05.2020. godine do 21.00 čas

- trgovinama na veliko

- trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom,

- ugostiteljskim objektima za ishranu i piće

- subjektima koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti,

- fitnes centrima,

- privatnim stomatološkim ambulantama

- subjektima uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela)

- poljoprivrednim apotekama

- kioscima,

- prodavnicama pogrebnom opremom i cvjećarama

- mesnicama

- benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni i ugostiteljski objekat, a bez vremenskog ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina

- privređivačima igara na sreću,

- subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenice i kolača isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda,

4. Ograničeno radno vrijeme od 07.00 do 17.00 časova radnim danom i subotom, a nedjeljom od 07.00 do 14.00

časova slijedećim objektima:

 - tržnicama na malo (pijacama)

- pijacama za prodaju poljoprivrednih proizvoda

5. Apoteke rade radnim danom i subotom od 07.00 do 20,00 časova, a nedjeljom od 07.00 do 14.00 časova.

U vrijeme kad apoteke ne rade, snabdjevanje lijekovima i medicinskim sredstvima vršiće se putem dežurstva ili pripravnosti.

6. Od 18.05. do 25.05.2020. godine ograničava se rad u vremenskom periodu od 07.00 do 21.00 čas:

- dječijim igraonicama i

- aktivnosti sportskih organizacija i sportista koje obuhvtaju trenažni proces

7. Ugostiteljski objekti koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja kao i usluge ishrane i pića gostima i trećim licima sa vremenskim ograničenjem od 07.00 do 21.00 čas.

8. Svim subjektima kojima je dozvoljeno da rade dužni su da rad organizuju uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprječavanje pojave širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu

9. Kontrolni organi, komunalna policija, tržišna i zdravstvena inspekcija za nepoštovanje ovih mjera kažnjavaće u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Krivičnim zakonom Republike Srpske.

10. Zadužuje se komunalna policija i zdravstveni inspektori opštine Kostajnica za provođenje ove naredbe u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Komunalna policija i zdravstveni inspektori su obavezni da obezbijede poštovanje ove naredebe, a o izvršenju zadataka iz naredbe redovno izvještavaju opštinski štab za vanredne situacije.

11. Naredba broj:02-85-69/20 od 28.04.2020 stavlja se van snage.

12. Naredba stupa na snagu 11.05.2020 i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Kostajnica“