Komadant štaba za vanredne situacije opštine Kostajnica Drago Bundalo razgovarao je danas sa predstavnicima Udruženja preduzetnika i zanatlija Romanom Kahvićem i Željkom Džaićem o problemima sa kojima se susreću preduzetnici i zanatlije u Kostajnici zbog virusa korona, rekao je Radiju Kostajnica portparol opštine Aleksandar Pašić.

 

Prema njegovim riječima, Bundalo je upoznao predstavnike Udruženja da je opštinski štab za vanredne situacije Skupštini opštine predložio set mjera za ublažavanje štetnih posljedica prouzrokovanih virusom korona, uz preporuku da ih što prije usvoji.

„Bundalo je prenio da je Štab predložio da se obaveznici komunalne takse za isticanje poslovnog imena oslobode ove takse za mjesece u kojima im je naredbom rad obustavljen, a za sve one kojima je rad ograničen da se taksa umanji za 50 odsto. ”, naveo je Pašić.

On je dodao da je prijedlog Štaba i da se zakupci i korisnici javnih površina oslobode plaćanja naknade za zakup javne površine za mjesece u kojima im je naredbom rad obustavljen, a za one kojima je rad ograničen da se naknada umanji za 50 odsto.

Predloženo je i da se zakupci poslovnih prostora u vlasništvu opštine, kojima je rad zabranjen, za vrijeme trajanja zabrane oslobode plaćanja zakupnine, te da se za 50 odsto smanji zakupnina onima kojima je rad ograničen.

“Štab je donio zaključak i da se roditeljima čija djeca koriste usluge Kluba za djecu „Kestenko“ umanji plaćanje troškova boravka djece za mart u iznosu od 50 odsto mjesečne participacije, a za april i naredne mjesece u kojima neće raditi da se u potpunosti oslobode mjesečne participacije”, rekao je Pašić.

On je naglasio da su predstavnici Udruženja svjesni situacije i mogućnosti opštine Kostajnica, te da su pozdravili mjere koje je predložio Štab i predložili još neke dodatne mjere.

„Predloženo je formiranje radnog tima koji bi realno sagledao trenutnu ekonomsku situaciju kao i moguće posljedice po rad preduzetnika sa ciljem očuvanja radnih mjesta i broja preduzetnika na području opštine, te potpuno ukidanje komunalne takse na istaknutu firmu za 2020. god za one koji ne rade i 50% za one koji djelimično rade“, naveo je Pašić.

On je dodao da su preduzetnici predložili i da se računi za komunalne usluge umanje  za one koji djelimično rade, a da se računa oslobode oni kojima je zabranjen rad za period dok traje odluka o zabrani rada.

Jedan od prijedloga je, kako kaže, i da se dopusti rad pijace u dijelu gdje se prodaju poljoprivredni proizvodi, a uz primjenu higijensko-epidemiloških mjera.

„Komadant štaba i načelnik opštine Drago Bundalo je prihvatio prijedloge Udruženja i na slijedećoj sjednici štaba će predložiti da se predložene mjere prihvate, nakon čega će biti upućene Skupštini opštine na usvajanje“, zaključio je Pašić.