У циљу спровођења ванредних мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести те заштите и спашавања становништва начелник општине Костајница Драго Бундало издао је наредбу:

Наређује се стање приправности јединицама и саставима Цивилне заштите, Јавним установама и предузећима, органима управе у складу са Планом цивилне заштите

Општинска управа општине Костајница ће организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста.

Остала лица упутити на рад од куће или рад код куће.

На улаз у све службене просторије општинске управе ограничти број особа које могу истовремено да уђу и бораве у управи, онемогућити задржавање у просторијама општинске управе.

Одржавати растојање између грађана у затвореним просторијама општинске управе од најмање један метар уз предузимање мјера дезинфкеције и повишене хигијене.

ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко обуставља свој рад до даљњег.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Костајница“.