Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Kostajnici na kraju mjeseca septembra 2016. godine nalazilo  se 1 036 lica što je za 11 lica manje nego na kraju avgusta ove godine.

 

Radi zaposlenja sa evidencije biroa brisano je 22, po drugom osnovu 12 lica, dok su istovremeno na biro prijavljena 24  lica.

 

Zaposlenje je u proteklom mjesecu aktivno tražilo 413 lica, dok su 623 bila prijavljena radi ostvarivanja drugih prava.

 

Najveći broj prijavljenih na birou su nekvalifikovani radnici - 364, slijede kvalifikovani radnici - 323 i nezaposleni sa srednjom stručnom spremom - 268.

 

Na birou se nalazi i 15  lica sa višom stručnom spremom i 44  sa visokom stručnom spremom.